Attraktiva bostäder och ny stadsmiljö när stadsdelen Haga växer

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD) tillsammans med projektledaren Mikael Lundh. Skisserna på bilderna är framtagna av Afry.

300 bostäder, en park, en strandpromenad och ett torg, det är vad som kommer växa fram i stadsdelen Haga de närmsta åren. Nu börjar Karlstads kommun med de förberedande arbetena.

Ambitionen är att projektet ska bli en naturlig förlängning av Haga och en tydlig entré till stadsdelen och Karlstads centrum. 

-Det är ett fantastiskt läge, både centralt och med fin utsikt över älven. Det blir ett lyft för stadsdelen som sådan, för Karlstadsborna men också för verksamheterna i Haga, säger Erik Nilsson (KD) ordförande i stadsbyggnadsnämnden. 

Inledande arbete med infrastruktur

Karlstads kommun har redan smugit i gång de inledande arbetena med infrastrukturen. Först ut är VA-arbeten på området som startade i början av sommaren. En ny infart till Haga börjar byggas till hösten i samband med att Hagaleden smalnas av för att bli en stadsgata med sänkt hastighet från 70 till 50 km/h. Längs med Hagaledens västra sida planteras på sikt ett stort antal lindar i allé och längs med det nya kvarteret blir det en gångbana och parkeringsplatser. 

-Det krävs en hel del förarbeten innan man börjar bygga själva bostäderna. Nu i början är fokus på att skapa förutsättningar. Utöver bostäderna som exploatörerna bygger kommer kommunen bygga ett torg, en strandpromenad och en spännande park. Det blir ett trevligt tillskott i stadsdelen, säger Mikael Lundh projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen. 

HSB och Lundbergs bygger bostäderna

HSB och Lundbergs är entreprenörerna som ska bygga de 300 hyres- och bostadsrätterna. Husen blir mellan fyra och sju våningar höga och ska hålla en hög arkitektonisk nivå.

Total
0
Shares