Gör din egen radonmätning – enkelt och kostnadseffektivt

Radon är en osynlig och potentiellt farlig gas som kan finnas i våra hem utan att vi vet om det. Men vad många inte känner till är att du enkelt kan utföra din egen radonmätning i din villa med hjälp av ackrediterade radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium. I den här artikeln kommer vi att guida dig genom processen och betona vikten av att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

För att få tillförlitliga resultat och ett årsmedelvärde av radonhalterna i din villa är det bäst att använda ackrediterade radondosor avsedda för långtidsmätningar. Denna metod är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig en klar bild av radonhalten samt ett årsmedelvärde.

För att säkerställa korrekta mätresultat bör man genomföra radonmätningen under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätperioden bör vara minst 60 dagar, vilket kallas en långtidsmätning. Detta är avgörande för att få ett årsmedelvärde.

Om du enbart behöver en snabb indikation av dina radonhalter, kan du välja att utföra en korttidsmätning. Detta alternativ kan vara användbart vid specifika situationer, som vid husköp eller efter genomförda åtgärder. Dock bör du komma ihåg att korttidsmätningar endast ger rådgivande resultat och inte kan användas för myndighetsbeslut.

Radon kan tränga in i din villa från flera källor, inklusive marken under och omkring bostaden, hushållsvattnet och till och med byggnadsmaterial som blåbetong. I de flesta fall är markradon den främsta källan till radon i bostäder. Det uppskattas att cirka 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter som överstiger det tillåtna gränsvärdet på 200 Bq/m³.

Radonhalterna i din villa kan variera över året och under dygnet på grund av olika faktorer, inklusive temperatur, vindförhållanden, ventilation och hur ofta bostaden vädras. Därför är det viktigt att genomföra en radonmätning under en längre tidsperiod för att få ett pålitligt årsmedelvärde.

Kostnad radonmätning: Priset för att utföra en radonmätning i din villa är överkomligt. För en långtidsmätning betalar du cirka 280 kronor per dosa inklusive moms. Om du väljer korttidsmätning för ett snabbt resultat är priset 340 kronor per dosa inklusive moms.

Nu när du vet att du enkelt kan utföra en radonmätning i din villa själv, är det dags att ta kontroll över din inomhusmiljö. Beställ ackrediterade radondosor från ett pålitligt företag och följ de enkla stegen för att utföra din mätning. Genom att göra detta säkerställer du en hälsosam och trygg miljö för dig och din familj!

Relaterad information:
Was ist Radon

Total
0
Shares