Hur ser blåbetong ut?

Hur ser man om det är blåbetong? Blåbetong är en betong som är matt blå till färgen och har en porös struktur som liknar en tvättsvamp. Färgen på blåbetongen kan dock variera från matt blå till matt grå, beroende på var i landet den har tillverkats. Det är dock inte alltid möjligt att identifiera betongen endast baserat på dess färg.

Namnet “blåbetong” har uppkommit på grund av materialets karaktär, då det ofta har en viss blåaktig nyans till färgen. Men det kan inte alltid identifieras enbart genom färgen. Om du upplever höga radonhalter i din bostad kan det vara värt att undersöka vilka byggmaterial som använts vid konstruktionen, särskilt om huset byggdes före 1980-talet.

​​Blåbetong eller blå lättbetong tillverkades från 1929 till 1975 och var ett vanligt byggmaterial i bland annat miljonprogrammet, såväl som i en- och flerfamiljshus. Det är viktigt att vara medveten om blå lättbetong när man köper hus, eftersom det ofta uppmärksammas vid husköp.

Höga halter av radon i inomhusluften kan innebära en hälsorisk, och enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon i inomhusluften cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige. Mellan åren 1929 och 1978 användes blåbetong vanligtvis i både enfamiljshus och flerfamiljshus. Om ditt hus byggdes under denna period kan det vara en god idé att kontrollera husets byggmaterial om en radonmätning visar förhöjda radonhalter. Utöver radon kan blåbetong också avge gammastrålning.

Det är viktigt att mäta radonhalten i inomhusluften regelbundet, särskilt i följande situationer: vid husköp, vid ombyggnation, vid ändringar i ventilation eller uppvärmningssystemet, vid husbygge och om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen utfördes.

Det enda sättet att upptäcka radon i inomhusluften är att mäta. För att få ett tillförlitligt resultat och ett årsmedelvärde bör en radonmätning göras under eldningssäsongen, från 1 oktober till och med 30 april, och pågå under minst två månader. En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radonhalten i inomhusluften. En korttidsmätning kan ge en rådgivande indikation om det finns ett radonproblem, men är inte lika tillförlitlig som en långtidsmätning.

Beställ radonmätare här!

Total
0
Shares