Tillsammans hjälps vi åt att få bort invasiva arter

Till vänster på bilden ser du lupin och till höger ser du jättebalsamin.

Vill du veta mer om hur du bäst får bort invasiva arter? Den 15 juni bjuder vi in Karlstadsborna till en aktivitetsdag med fokus på hur man bekämpar de invasiva arterna lupin och jättebalsamin. Karlstads kommun jobbar för att komma åt problemen med ett antal främmande invasiva arter. Du som Karlstadsbo spelar en viktig roll i att minska den negativa utvecklingen och få bort invasiva arter på sikt. 

I kommunen prioriterar vi de arter som omfattas av lagkrav, jättebalsamin och jätteloka, men vi jobbar även med bland annat blomsterlupin, kanadensiskt gullris och parkslide. Under aktivitetsdagen har vi valt att lägga fokus på lupin och jättebalsamin. På kommunens egen mark och naturområden jobbar vi med att ta bort dessa arter. Men för att minska utbredningen krävs det att vi samarbetar. Vad du gör som privatperson gör stor skillnad.

– Vi vill försöka bevara den klassiska midsommarkransen. Invasiva arter som till exempel lupin kanske kan vara fina att titta på men det är en växt som inte hör hemma här och som slår ut den svenska floran. Genom att begränsa och minska spridningen av invasiva arter kan våra klassiska blommor som blåklocka och viol få mer plats. Naturen behöver vår hjälp. Tillsammans kan vi se till att göra plats för biologisk mångfald. Vi bjuder in allmänheten till den här dagen för att visa hur man bäst tar hand om invasiva arter, säger Linnéa Skarped, kommunekolog. 

Program 

Vi har valt ut två områden, I2-skogen vid skjutbanan och Sundstatjärn. Tillsammans med deltagarna bekämpar vi lupin och jättebalsamin. I I2-skogen bekämpar vi framför allt lupin. Vid Sundstatjärn bekämpar vi jättebalsamin. 

Vi har med handskar och spadar till deltagarna. Vi bjuder på fika och som tack för att du deltar får du en fröpåse. Aktivitetsdagen startar klockan 14.00 och håller på till klockan 20.00. Varmt välkommen att delta en del av dagen eller under hela.

Media är välkomna att delta under hela aktivitetsdagen, men är särskilt inbjudna klockan 15.00 vid Sundstatjärn. Monika Bubholz (MP), kommunalråd och andra vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, inleder föredraget om invasiva arter.

  • Klockan 14.00 startar aktiviteten vid Sundstatjärn. Klockan 15 är det föredrag om hur kommunen jobbar med bekämpning av invasiva arter och hur vi arbetar för att stärka pollinatörer, Länsstyrelsen berättar om tillsyn och lagkrav kring invasiva främmande arter och Naturskolan berättar om hur de jobbar med biologisk mångfald och vad barnen får göra. Samling på gräsytan mellan Sundsta-Älvkullegymnasiet och Sundstatjärn. 
  • Klockan 14.00 startar aktiviteten vid I2-skogen. Klockan 18.30 är det föredrag om hur kommunen jobbar med bekämpning av invasiva arter och hur vi arbetar för att stärka pollinatörer, Länsstyrelsen berättar om tillsyn och lagkrav kring invasiva främmande arter och Naturskolan berättar om hur de jobbar med biologisk mångfald och vad barnen får göra. Samling vid skjutbanan i I2-skogen. Vi rekommenderar att man kommer till fots eller cykel. Bil går att ställa vid Airdomen.

Om jättebalsamin

Eftersom jättebalsamin endast sprids med frön och är en ettårig växt går det att hindra utbredningen av den tämligen enkelt, om det görs i tid. Spridningen kan förhindras genom att slå av eller ännu bättre rycka upp plantan innan blomning. Åtgärden måste upprepas under växtsäsong och några följande år tills det inte finns fler frön som kan gro.

Om lupin

När det gäller lupin måste vi vara ihärdiga, dess frön kan ligga i vila i upp till 70 år i marken. Men det går att bekämpa växten på flera sätt. Slå av plantorna flera gånger under året under några års tid. Gräv eller dra upp hela plantor med rot. 

Släng inte på kompost eller i naturen

Släng aldrig växtavfall från invasiva främmande arter på komposten, flera av dessa arter kan enkelt spridas vidare med en liten bit av en stjälk eller rot. Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall utanför din tomt. Har du endast en liten mängd lägger du det i dina hushållssopor annars kör du det i slutna säckar till Heden.

Total
0
Shares