Trafikflöden förbättras när Välsviken växer

Nu har arbetena med att förbättra trafikflödet till och från Välsvikens handelsområde startat. Nya infrastrukturlösningar ska förbereda området inför att det ska växa österut. 

Markarbetena är redan i gång men efter sommaren blir det lättare att se vad som händer när kommunen bygger två nya cirkulationsplatser. Den ena cirkulationsplatsen kommer att ligga där avfarten från E18 möter Välsviksleden och den andra lite längre öster ut vid den nya bygghandeln. Avfarten från E18 kommer också att breddas.

-Det känns bra att vi nu kommer i gång med att få till en bättre trafiklösning kring Välsvikens handelsområde och även förbättrar för kollektivtrafiken. Det kommer fler verksamheter till Välsviken och då behövs det ett effektivt och säkert trafiksystem, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Fler förbättringar

Förutom de två cirkulationsplatserna och breddningen av avfarten från E18 kommer en rad andra förbättringar att ske:

  • Ny bytespunkt för buss
  • Höjning av Banvaktarvägen (Vägen som går från Välsvikenrondellen till järnvägsstationen vid Löfbergs fabrik)
  • Nya busshållplatser på Banvaktarvägen
  • Gång- och cykeltunnel öster om Välsviksleden
  • Nya dagvattenmagasin väster om Välsviksleden

-De som reser med buss kan se framemot nya busshållplatser i området. Vi bygger också en gång- och cykeltunnel öster om Välsviksleden för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för de som inte har bil, säger Emma Rönnbäck projektledare.

Framkomlighet under byggtiden

Det kommer bli viss påverkan på trafiken under arbetet men kommunen har tillsammans med entreprenören och Trafikverket tittat på lösningar som gör det möjligt att bygga snabbt och säkert. Dessutom ska alla trafikantgrupper ha så god framkomlighet som möjligt. För gående och cyklister blir det inte någon påverkan.Mer information om trafikomledningen finns här: karlstad.se/valsvikenhandel

Alla delar av bygget beräknas vara klara i september 2023.

Total
0
Shares